Przeskocz do treści

Znaczenie hierarchii w społeczeństwie wietnamskim

W Wietnamie bardzo ważna jest hierarchia. Ma ona znacznie zarówno w rodzinie, jak i biznesie. Wynika to z faktu, że wietnamskie społeczeństwo hołduje następującym wartościom, kształtującym życie społeczne, ekonomiczne i polityczne w Wietnamie:

  • Hieu (synowska pobożność) i On (moralny dług) wskazują na relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, które znajdują odzwierciedlenie w innych strukturach społecznych. W myśl tych zasad, dzieci muszą być posłuszne rodzicom, szanować ich oraz usiłować spłacić wobec nich moralny dług, który jest niespłacalny
  • De (podstawowa relacja pomiędzy braćmi) określa model ról społecznych, gdzie starszy brat powinien wykarmić, chronić i uczyć młodszego brata, który w zamian powinien być posłuszny wobec starszego rodzeństwa i mieć do niego szacunek

Zasady  te skutkują tym, że w rodzinie dziadek lub/i ojciec jest najważniejszą osobą. To oni podejmują istotne decyzje. W wielu miejscach to głowa rodziny wyraża zgodę na ślub ich dzieci. Osoby starsze traktowane są z szacunkiem. Zawsze są obsługiwane jako pierwsze oraz wita się je w specjalny sposób (w Wietnamie w zależności od wieku i statusu wyróżnia się odmienne sposoby zwracania bezpośrednio do osoby np. do starszych mężczyzn zwraca się ong, do starszych kobiet ba). Pozostali członkowie rodziny powinny szanować najstarszych jej przedstawicieli i okazywać im posłuszeństwo. W miejscu pracy przełożony pełni rolę niczym głowa rodziny. Szef jest głównym decydentem. Pracownicy nie podejmują decyzji samodzielnie. Zawsze konsultują je z przełożonym. Dlatego też proces decyzyjny trwa dłoń, zwłaszcza jeśli struktura instytucji jest rozbudowana. Pracując w Wietnamie, musisz pamiętać o znaczeniu rangi i starszeństwa. Na przykład, jeśli kupujesz prezenty, upewnij się, że kupujesz lepsze/droższe prezenty dla menedżerów wyższego szczebla. Nie taktem jest wręczenie takich samych prezentów dla menedżerów wszystkich szczebli.

W relacjach biznesowych wskazane jest posługiwanie się nazwiskiem wraz z tytułem korporacyjnym np. dyrektor Pham. W ten sposób okazuje się szacunek osobom piastującym określone funkcje w firmie. Rzadkością jest zwracanie się do przełożonego per Ty. Nawet jeśli jest to menedżer średniego szczebla, podwładni zwracają się do niego w sposób sformalizowany.

Bardzo źle odbierane jest podnoszenie głosu na osoby starsze lub osoby o wyższej randze. Nie jest mile widziane prezentowanie zdania odmiennego niż ma przełożony.

W Wietnamie głowa rodziny, szef czy nauczyciel obdarzony jest nie tylko ogromnym szacunkiem, ale także autorytetem. Traktowani są jako osoby, które wyznaczają jednostce drogę w życiu. Człowiek bowiem jest nierozerwalnie związany ze społeczeństwem i nie jest w stanie funkcjonować poza nim. Na każdym etapie życia Wietnamczyk ma więc kogoś, kto go wychowuje, uczy, inspiruje i motywuje do działania.

Dodaj komentarz